ความเห็น 19245

ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

Audit 1
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 

     นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่กองกิจการนิสิต ต้องการให้หน่วยตรวจสอบภายใน มมส. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 นับว่าเป็นหน่วยงานที่ สอง ต่อจาก คณะเทคโนโลยี

     หน่วยงานภายใน มมส. อื่น ๆ หากประสงค์จะให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ไปเป็นวิทยากรให้ความช่วยเหลือในเรื่อง

ดังกล่าว  จงอย่านิ่งเฉยนะครับ  รีบ ๆ จองคิวกันมาได้ ช้าไปจะไม่ทันกาล นะครับ จะบอกให้