ปัญหาโรคมะเร็งตับ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอปลาปาก ใต่ละปี มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับไม่น้อยกว่า 30-60 ราย หรืออัตราป่วยกว่า 100 ต่อแสนประชากร ซึ่งยังความสูญเสียทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัย40-60 ปีซึ่งเป็นวัยที่สามารถทพงานหาเลี้ยงครอบครัวได้

จะทำอย่างไร โรคมะเร็งตับจะลดลง

มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการป่วยด้วยโรคนี้

เราจะลดอัตราการตายลงได้อย่างไร

คำถามเหล่านี้ จะสามารถค้นหาคำตอบได้ จาก การจัดการความรู้