เสน่ห์ KM แบบไทย

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำความรู้ให้มีชีวิต การจัดการความรู้จึงไม่มีรูปแบบตายตัว
พูดกันมากว่าการจัดการความรู้ในประเทศไทยนั้นมีหลายรูปแบบ เพียงแต่ไม่รู้ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ที่ไหนบ้าง การแสวงหาตัวอย่างของการจัดการความรู้ในแบบไทย ๆ มานำเสนอแลกเปลี่ยนกัน น่าจะเกิดชีวิตชีวาของการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาของคนไทยที่ไม่ต้องก้าวไปอย่างตัวลีบ ๆ อีกต่อไป   ซึ่งการสร้างพลังให้กับคนไทยในจุดนี้นั้น สื่อมวลชนมีความสำคัญมาก เราจึงจะมองลอดแว่นใช้สายตาของสื่อมวลชนมาจับเรื่องการจัดการความรู้ของคนไทย  โอกาสหน้าจะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟัง และหากท่านใดมีหรือไปพบตัวอย่างดี ๆ ก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้  แล้วจะรู้ว่า เสน่ห์ KM แบบไทย ๆ น่ารักและน่ารู้เพียงใด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the wayความเห็น (0)