ผมชวนอ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ศึกษาการไหลเวียนของเงินในชนบทตามกรอบที่อ.เสนอไว้ในpower point http://gotoknow.org/file/6/F-management.ppt อ.ตอบรับด้วยความยินดี      ผมเห็นว่า ตามแนวทางจัดการความรู้นั้น ต้องเป็นการเรียนรู้โดยความสนใจของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นคุณอำนวยหรือคุณกิจ
อ.ทำหน้าที่คุณอำนวยอบรมให้คุณกิจเรื่องITและสอนนักศึกษาวิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตอย่างสนุกจนเป็นที่เลื่องลือ ถ้าอ.เป็นCKOชักชวนคุณอำนวยที่สนใจเรื่องการเงินชุมชนเพื่อไปร่วมทำงานกับคุณกิจ(กรรมการองค์กรการเงินชุมชน)ที่คล้ายนักศึกษาคือ บ้างเข้ามาเรียนด้วยความตั้งใจอยากได้ความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ บ้างเข้ามาเพราะเพื่อนชวน ไม่ได้คิดอะไรมาก หรืออยากได้เฉพาะปริญญา แต่ความสามารถของอาจารย์ที่ผมอ่านจากเรื่องเล่าและความคิดเห็นของนักศึกษานั้น เชื่อมั่นว่าอ.เป็นคุณอำนวยที่ยอดเยี่ยม ต้องเป็นคุณเอื้อที่ทำให้คุณอำนวยและคุณกิจเกิดแรงบันดาลใจและพลังใฝ่เรียนรู้แน่นอน
เราจะรวบรวมผู้ก่อการในเรื่องนี้ที่ชุมพรที่จะเป็นแม่ข่ายจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้อย่างไรครับ