ทีมปชส.สคส.เยี่ยมเครือข่ายโรคเบาหวานที่นครสวรรค์เมื่อวันที่ 3-4 สค. 2548  หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเจาะลึกแล้ว  ทีม QRT/FA/KF ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ทีมยังคาใจอยู่คือการสกัดแก่นความรู้  ณ  วันนี้คิดว่าทีมเข้าใจระดับหนึ่ง  เนื่องจากทีมพึ่งจะเรียนรู้ KM  จะลองนำไปใช้  ผลลัพธ์เป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ  และขอขอบคุณทีมปชส.สคส.ที่ได้สอนวิธีสร้าง Blog ให้ทีมค่ะ