ท่านเจ้าของบล็อกสามารถ Print บันทึกที่มีอยู่ในบล็อกของท่านได้โดยการ กดที่ปุ่มรูป Printer ที่อยู่ในแถบเครื่องมือการสร้างบันทึก ดังแสดงในรูปคะ