"สามเกลอ" นักจัดการความรู้

กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เอง ได้มีสหาย 3 คน ชื่อนายอ้า นายชี้ และนายหมัด ทั้งสามคนเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อที่กลับบ้าน ระหว่างทางที่จะกลับบ้านจะต้องเดินข้ามสะพาน แต่เผอิญสะพานชำรุดทำให้กลับบ้านไม่ได้ ก็ต้องขอค้างคืนในหมู่บ้าน และได้เห็นว่าหมู่บ้านนี้เขามีการทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งก็เหมือนหมู่บ้านของตนเองที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกัน แต่ว่าทำไมหมู่บ้านนี้ถึงมีโรงงานที่ใหญ่โต มีผลิตภัณฑ์ที่เยอะ ขายได้ดี ทั้งสามคนก็คิดที่จะเรียนรู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาจากเจ้าของโรงงาน

ตอนเย็นทุกคนก็รับประทานอาหารร่วมกับเจ้าของโรงงาน เมื่อทานข้าวเสร็จ นายชี้ก็นอนหลับ เหลืออยู่ 2 คน คือ นายอ้าและนายหมัด ก็คุยกับเจ้าของโรงงาน ถามเจ้าของโรงงานว่าทำอย่างไรธุรกิจถึงประสบความสำเร็จ เจ้าของโรงงานก็ตอบว่าการที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จต้องประกอบด้วย 1.สวยงาม 2.ต้องหลากหลาย และ 3.ขายถึงลูกค้า เมื่อได้ฟังดังนั้น นายอ้าก็เกิดความคิดว่าขึ้นในใจว่า 1.ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าสวยงาม? 2.ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าหลากหลาย? และ 3. ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าขายถึงลูกค้า? จากนั้นนายอ้าก็ได้ถามเจ้าของโรงงาน เจ้าของโรงงานตอบว่า

สวยงาม ต้องมีสีสวย มีลวดลาย วาดลวดลายโดยไม่ใช้ไม้ตีหม้อ เคลือบสี เข้าเตาอบ และเคลือบสีวาดลวดลายอย่างปราณีต

หลากหลาย เป็นสินค้าที่ใช้ทุก ๆ วัน สินค้าที่ใช้เฉพาะโอกาส และต้องผลิตทั่วราชอาณาจักร

ขายถึงลูกค้า ขายที่ตลาดนัดชุมชน มีร้านค้าสำหรับขายที่โรงงาน ติดต่อพ่อค้าจากในเมือง ฝากขายในร้านในเมืองหรือห้าง และเปิดร้านขายเองในเมือง

เมื่อได้ฟังดังนั้น นายอ้า ก็ทบทวนตัวเอง และก็ตั้งเป้าหมายที่จะไปให้ถึง โดยได้ขอฝากตัวศิษย์กับเจ้าของโรงงาน และได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ จนครบ จากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้กับงานของตัวเอง และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น โดยนายอ้า ก็ได้ทราบกระบวนการจัดการความรู้ว่า การที่เราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  1. ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
  2. ต้องรู้จักตนเอง
  3. ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ไม่หยุดตัวเองอยู่กับที่
  4. ต้องนำความรู้ไปปฏิบัติจริง

นายอ้า ก็นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกิจการของตนเอง จนทำให้กิจการของเองเจริญเติบโต และทำให้ตนเองร่ำรวย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้

นายชี้ เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้จักตนเอง ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ ก็จะทำให้ตนเองเดินอยู่กับที่ ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้

นายหมัด เป็นคนที่รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไม่นำแต่ไม่นำไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร

นายอ้า เป็นนักการจัดการความรู้ เพราะว่ามีเป้าหมายในชีวิต รู้จักตนเอง รู้จักหาความรู้เพิ่มเติม และนำความรู้ไปปฏิบัติจริง จนทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)