เวทีเครือข่ายกะหรอ(1)

ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ จากนั้นดึงพลังจินตนาการ และจัดการความรู้เพื่อไปให้ถึง

เมื่อวานผมไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายตำบลกะหรอจำนวน 9 หมู่บ้านกับทีมวิจัย มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน เป็นการประชุมที่มีเนื้อหา น่าสนใจมาก รายละเอียดอ่านได้ในgotoknow.org/kmm-p

ผมมีความเห็นดังนี้ ครับ

เนื่องจากมีกิจกรรมแจ้งเพื่อทราบที่มีประโยชน์หลายเรื่อง ทำให้มีเวลาค่อนข้างจำกัด ประโยชน์ ที่ได้รับจึงเป็นการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆเช่นโครงการ SML การก่อสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น สำหรับการนำเสนอของอ.ไพโรจน์ นวลนุ่มด้วยการ์ตูนเรื่อง 3 เกลอนั้นมีความยอดเยี่ยมมาก ช่วงนั้นคนเข้าร่วมมีความเหนื่อยล้าและเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้ว เป็นช่วงเวลาปราบเซียนจริง ๆ อ.เริ่มจากเกมเป็ดซึ่งช่วยจัดแถวและเรียกสมาธิของผู้เข้าร่วมให้เป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำเสนอด้วยpower point การ์ตูน 3 เกลอที่สนุก สะท้อนแนวคิดการจัดการความรู้ และชวนติดตามมากจนตรึงคนเข้าร่วมประชุมที่ตั้งใจดูและฟังด้วยความสนใจ

อ.ไพโรจน์สรุปปิดท้ายว่าการจัดการความรู้เริ่มจาก1)เป้าหมาย 2)ทบทวนเพื่อรู้สภาพของตนเอง จากนั้น3)ศึกษาหาความรู้ และ4)นำมาปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าไว้

นับเป็นการประชุมที่ได้เนื้อหามาก (ผู้จัดคือทีมงานเครือข่ายถึงกับต้องตัดออก 2 รายการ) แต่เป็นเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจกับคุณกิจ(กรรมการเครือข่ายทั้งหมด) ยังไม่ใช่การจัดการเรียนรู้

บทบาทของคุณอำนวยและคุณวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลอย่างที่อ.ไพโรจน์สรุปไว้ เท่าที่นึกได้ คือ

1)จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้คุณกิจกำหนดเป้าหมาย(ให้ได้อย่างนายอ้า) เพื่อรับทราบส่วนลึกของความต้องการที่เข้ามาเป็นกรรมการกลุ่มอย่างไร? (น่าจะเป็นการระดมพลังความฝันของกรรมการ)

2)ทบทวนเพื่อให้ทราบสถานะของตนเอง ความสามารถเดิมที่มีอยู่ที่มีอยู่

ที่มีอยู่ <p>3)จัดกระบวนการและแหล่งเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย</p><p>4)ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เรียนรู้ทบทวนตนเองตลอดเวลา</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)