เริ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเดิมที่ได้เรียนวิชาผึ้งกลับมาที่อาจารย์สมลักษณ์สอน บรรยากาศสบายไม่ต้องเครียด พูดคุยสนุกๆๆแฝงด้วสาระเรื่องแมลงจ้า.........โน้ท