บันทึกแต่ละอันในบล็อกของท่านไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่สร้างใหม่หรือบันทึกที่มีอยู่แล้วนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้มีการแสดงข้อคิดเห็นได้ โดยเมื่อท่านสร้างบันทึกใหม่ ให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด ท่านจะเห็นช่องการอนุญาตให้แสดงข้อคิดเห็นได้หรือไม่ได้ ดังแสดงในรูป