ท่านเจ้าของบล็อกแต่ละบล็อกใน GotoKnow.org สามารถจัดการกับข้อคิดเห็นที่ไม่สุภาพได้เองนะคะ โดยเมื่อท่าน login เข้าระบบแล้ว ที่แผงควบคุมให้ท่านคลิ๊กที่ บล็อก >ข้อคิดเห็น แล้วเลือกช่วงวันเวลาที่ท่านต้องการค้นหาข้อคิดเห็นเสียก่อน หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายการข้อคิดเห็นบนหน้าจอ ซึ่งท่านก็จะสามารถเลือกลบข้อคิดเห็นได้ทันทีคะ ดังแสดงในรูปด้านล่าง แต่หากท่านมีหลายบล็อก ท่านต้องเลือกบล็อกเสียก่อนด้วยนะคะ ดิฉันคงต้องแนะนำว่า ท่านเจ้าของบล็อกควรเข้ามาตรวจสอบข้อคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอนะคะ