" ก า ร กี ฬ า น่ า รู้ " Vol.1

"คิดถึงกีฬา คิดถึงกกท."

           สวัสดีครับ....วันนี้ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย  และเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้แก่ชาวชุมพรทุกท่านครับ http://www.sat.or.th/chumphon/

                             "  การออกกำลังกาย ลดความเครียดได้จริงหรือ...? "

           การออกกำลังกายที่พอดีต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน (วันเว้นวัน) จะช่วยทำให้ร่างกายทนต่อภาวะเครียดจากการทำงานและด้านจิตใจได้ซึ่งในขณะออกกำลังกาย เราจะสามารถปลดปล่อยความเครียดไปกับกิจกรรม เช่น การเล่นเปตอง การตีเทนนิส และหากออกกำลังกายเป็นประจำเกิน 1 ปีไปแล้ว จะทำให้ร่างกายสร้างออร์โมนเฮ็นดอร์ฟิน ซึ่งจะหลังออกจากต่อมใต้สมองหลังออกกำลังกาย จะทำให้รู้สึกสบาย จิตใจแจ่มใส และติดการออกกำลังกาย...

                         " การออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยมาก จะทำอย่างไร...? "

           อาการที่เหนื่อยมากดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง ดังนั้น ถ้าท่านอายุเกิน 40 ปี หรือมีโรคประจำตัว จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ด้านกีฬา แต่ถ้าไม่มีโรคประจำตัว อาจจะดูว่ากิจกรรมที่ออกกำลังกายนั้นหนักเกินไปหรือไม่ สังเกตได้ง่ายๆ คือ ถ้าออกกำลังกายแล้วคืนนั้นนอนไม่หลับ แสดงว่าอาจจะออกกำลังกายมากเกินไปแก้ไขโดยให้ลดความหนัก หรือความเหนื่อยในการออกกำลังกายลง และถ้ายังรู้สึกอยู่ไม่ควรจะทนต่อไป เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ด้านกีฬา...

           สำหรับ...วันนี้ก็ขอนำเสนอความรู้ทางด้านสุขภาพ เพียงเท่านี้ก่อนน่ะครับ แล้วเจอกันครั้งหน้าน่ะครับ......

                                                           ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAT-Chumphonความเห็น (0)