ผลการประชุมวันที่ 4 สค.48

แหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค

วันนี้ 4 สค 48 ได้มีการประชุมศูนย์วิชาการทุกแห่งของเขต 5 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้โครงการว่า แหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย   ทางทีมงานได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวธารปราสาท อ.โนนสูง จ. นม เป็นจุดตัวอย่างที่จะต้องพัฒนา โดยมีกิจกรรมคือ การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วมและการประเมินผล ตอนนี้ให้ทุกศูนย์ไปคิดเครื่องมือแล้วมาประชุมร่วมกันอีกครั้งวันที่ 29 สค 48 ที่ศูนย์อนามัยที่ 5

หากสมาชิกทีมงานเห็นบล็อกนี้แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นและความคืบหน้าด้วย

ธีรวัฒน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคความเห็น (0)