สถานศึกษาเครือข่ายของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากับการจัดตลาดนัดความรู้

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสนใจเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2
          ตามที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีกิจกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2" ในวัน อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นการต่อยอดการจัดการความรู้ที่ได้ริเริ่มเอาไว้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 

         ปรากฎว่าขณะนี้ได้มีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ สถานศึกษาเครือข่ายทั้งหลายจะได้นำประสบการณ์ ความรู้และผลงานของนักเรียนที่เป็นผลจากการปฏิรูปการเรียนรู้มาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  นับเป็นข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจยิ่งครับ

         โปรดอ่านรายละเอียดใน "รายงานสดการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2ความเห็น (3)

ธวัช หมัดเต๊ะ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์จิระพันธุ์  และอาจารย์ปฐมพงศ์  ที่นับถือ

จากที่ติดตาม ข่าวสารของโรงเรียนจิระศาสตร์เรื่องตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2  ทาง สคส. มี ข้อสังเกตเพื่อให้อาจารย์และทีมงานช่วยพิจารณาดูนะครับ

1. ใน blog ครั้งที่ผ่านมา อาจารย์แจ้งว่าจะเป็นการคุยที่เฉพาะเจาะจงเรื่อง    ตรงจุดนี้มีนิดหนึ่งครับ  ผมไม่แน่ใจว่าทางอาจารย์เป็นผู้กำหนดหัวเรื่อง sharing เองหรือว่า  กำหนดด้วยวิธีการอย่างอื่นครับ  ผมหมายถึง "หัวปลา" ของครั้งที่ 2  ครับ

มีข้อระวังนิดเดียวครับ  โรงเรียนต่างๆ มีการเตรียมเรื่องเล่าดีๆ ที่จะมาแลกเปลี่ยนในตลาดนัดครั้งที่ 2 นั้น   มีหัวปลาตรงกันหรือไม่   เพราะถ้ามาคนละหัวปลา  ประโยชน์ก็จะไม่ชัดเท่าไร

2. การที่มีจำนวนโรงเรียนสนใจเพิ่มมากขึ้นนั้น ดูโดยรวมดีครับ  แต่ควรระวังเรื่องคุณภาพของความตั้งใจ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด   เพราะเจ้าภาพจะต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อดูแลโรงเรียนเครือข่ายอย่างเท่าเทียม  ต้องออกแรงมากขึ้น ในขณะที่ได้ผลเท่าเดิม  ควรให้สมาชิกเครือข่ายแสดง commitment บางอย่างให้เห็นว่า "เอาจริง"  เพราะหากมีสมาชิกที่เอาจริง เครือข่ายนี้ก็เดินหน้าต่อไปได้อีกนาน ถึงแม้จะไม่มีใครสนับสนุนก็ตาม   และประโยชน์ทั้งมวลก็ตกแก่มวลสมาชิกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

3. ควรทำความเข้าใจวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนเครือข่ายให้ชัดขึ้น   ตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับหัวปลาด้วยนะครับ   เพราะไม่เช่นนั้น  เรื่องเล่าจะไม่ตรงเป้าที่กำหนด 

4. ครั้งที่ 1 ไม่มีการกำหนดคุณอำนวยกลุ่ม และ คุณลิขิตไว้ล่วงหน้า  หากกลุ่มใดเกิดความไม่เข้าใจวิธีการ อาจหลงออกนอกทางทั้งกลุ่มเลย   และไม่มีคนที่เก็บ Knowledge Assets ของแต่ละกลุ่มมารวบรวมเพื่อการนำไปใช้ต่อไป

4. สคส. ยินดีจัด workshop พิเศษให้คณะครูของโรงเรียนจิระศาสตร์  เพื่อเสริมเทคนิคทาง KM ให้แก่ทีมงานของอาจารย์ (ซึ่งต้องทำหน้าที่คุณอำนวย) เนื่องจากจะต้องรับมือกับการจัดเวทีตลาดนัดในครั้งต่อๆไป

5. อาจารย์อย่าลืมนะครับว่า  แต่ละครั้งของการ sharing มี tacit knowledge ออกมาเยอะมาก   หากไม่มีการบันทึกและรวบรวมเก็บไว้ก็จะน่าเสียดายครับ   เสนอแนะว่าลองเอาขึ้น blog แล้วครั้งที่ 2  เราเอามาให้สมาชิกเครือข่ายได้เห็นของจริงกันในวันนั้นเลย  ซึ่งจะดึงดูดใจให้เข้ามา share ทาง เวทีเสมือนกันได้มากขึ้น  ผมไม่ได้หมายความว่า เวทีจริงไม่ดีนะครับ   การแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด คือ face to face (F2F) แต่มีข้อจำกัดมากเช่นกันครับ  เช่น  หาเวลาตรงกันยาก   มีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเกี่ยวข้อง   ผู้เตรียมจะต้องจัดเตรียมสถานที่ซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังเงิน กำลังคน เหล่านี้เป็นต้นครับ  

ดังนั้น  หากมี เวทีเสมือนมาเสริมให้การ sharing ต่อเนื่องมากขึ้นก็เท่ากับเสริมพลังของเครือข่ายมากขึ้นเช่นกันครับ  ลองใช้ B2B (blog to blog) เสริมแรงดูนะครับ 

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณธวัช หมัดเต๊ะที่นับถือ

ผมได้อ่านข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของท่านแล้วครับ นับว่าเป็นประโยชน์มาก ซึ่งได้เรียนปรึกษาหารือกับท่านอาจารย์จิระพันธุ์แล้วว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  และต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณธวัช หมัดเต๊ะที่นับถือ

ผมได้อ่านข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของท่านแล้วครับ นับว่าเป็นประโยชน์มาก ซึ่งได้เรียนปรึกษาหารือกับท่านอาจารย์จิระพันธุ์แล้วว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  และต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงครับ  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณหมอวิจารณ์คุณธวัชและคณะ สคศ.ให้เกียรติมาร่วมเป็นคุณอำนวย ให้ความรู้เรื่องการทำblog และธารปัญญารวมทั้งเรื่องอื่นๆในการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2 ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ