สวัสดีครับ ท่าน อ.สมลักษณ์

อ. ครับ เนื่องในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ คือผมจะนัดเพื่อนมาทำโครงงาน 5000 โดยจะไปถ่ายรูปขั้นตอนการทำ...เช่น การติดแผ่นรังเทียม และอื่นๆ ประมาณ 30 - 45 นาทีที่ห้องพักของ อ. ก็เลยอยากทราบว่า อ. จะว่างไหมครับ  ......

 

.................................By..Uthain  Thakkum ;code.. 46315180

  DATE  05 / 08 /48 ...TIME 10:20 AM