ดิฉันเห็นด้วยและชื่นชมผู้เสนอแนวคิดนี้มากค่ะ
เพราะโดยส่วนตัวแล้วก็ปฏิบัติอยู่   ถึงแม้จะมีเงินเหลือเก็บไม่มาก แต่ก็พอมีเก็บไว้เป็นทุนสำรองยามฉุกเฉิน

การวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินถือเป็นเรื่องสำคัญ..  ไม่จำเพาะคนที่มีเงินน้อยเท่านั้น
หลักการในการประหยัดเงินที่ง่าย แต่ปฏิบัติไม่ง่ายเท่าไหร่นักที่ดิฉันจำมาจากหนังสือเล่มนึงนานมากแล้ว
คือ  ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับ  แค่นี้ก็มีเงินเหลือแล้วค่ะ
ตรงนี้ล่ะสำคัญ  เพราะทุกวันนี้สิ่งที่มายั่วยวนใจให้ใช้จ่ายมีมากเหลือเกิน  ซึ่งทุกท่านคงทราบดีไม่ต้องกล่าวถึงว่ามีอะไรบ้าง


กลับมาที่การทำแผนใช้จ่ายรายเดือน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้คิดซ้ำๆในการที่จะใช้เงินแต่ละบาทออกไปได้มากขึ้น
ต้นเดือนปุ๊บ.. ตั้งเลยค่ะรายได้มีเท่าไหร่
หักด้วยค่าใช้จ่ายหลักๆ  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน , ค่าน้ำ ,ค่าไฟ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าอาหารประจำเดือน ,
ค่าน้ำมันรถ ,ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ( ตั้งสำรองไว้ยามฉุกเฉิน  ถ้าเดือนใดไม่ต้องจ่าย  ถือเป็นเงินออมค่ะ ) และค่าฝากธนาคารเพื่อเป็นเงินออม  เป็นต้น

List ค่าใช้จ่ายประจำให้ครบถ้วนแล้วหักออกจากรายได้ที่ได้รับ   แล้วดูเงินที่เหลือนั่นล่ะค่ะ  เหลือเท่าไหร่?? แล้วค่อยคิดว่าจะนำไปใช้อะไรตามที่ตัวเองพอใจ  หรือจะเก็บออมไว้อีกก็ยิ่งดี
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือ  ไม่ว่าเราจะทำแผนการเงินที่ดีแค่ไหน   หากไม่สามารถบังคับใจตัวเองให้ทำตามแผนนั้นได้     แผนที่วางไว้ก็อาจไม่เป็นผล ..
อย่าถือว่าบังอาจมาแนะนำเรื่องส่วนตัวเลยนะคะ 
เจตนาแล้วคืออยากมีส่วนช่วยรณรงค์เหมือนกับในโฆษณา  เพราะทราบว่าหลายท่านคงปฏิบัติกันดีอยู่แล้ว
แต่อาจมีบางครั้งที่เราอาจเผลอ ลืมคิดไป 
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจค่าน้ำมันแพงเช่นนี้   มาช่วยกันประหยัดเถอะนะคะ
จดแล้วไม่จนแน่นอนค่ะ ...