ความเห็น 196769

จดแล้วไม่จน ...

เขียนเมื่อ 

แนวคิดผม วางแผนการออมไว้ด้วยก็ดีครับ ไม่ใช่เหลือเท่าไรแล้วค่อยออม เพราะหากไม่วางแผน คิดว่าเหลือเท่าไรค่อยออม มักจะออมไม่ได้จริง (จากประสบการณ์ครับ) ผมเขียนไว้ในบันทึกชื่อ "เงินออมไม่ใช่เงินได้ลบด้วยเงินจ่าย" เมื่อประมาณปลายเดือน กพ.๕๐