บูรณาการสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน


บูรณาการสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน


          วันนี้ (4 ส.ค.48) ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 : กลุ่มแผนบูรณาการ   สุขภาวะของ สสส.


          วาระหลักคือการบูรณาการ 2 โครงการเข้าด้วยกันคือ (1) โครงการเมืองไทยแข็งแรง (ชื่ออย่างเป็นทางการคือแผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ)   (2) แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน


          โครงการเมืองไทยแข็งแรงเริ่มเคลื่อนแล้ว   รัฐบาลมีประกาศจัดตั้ง ศอม. (ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง) แล้ว   มี นพ.ลือชา  วนรัตน์   เป็นผู้อำนวยการ


          ผังแสดงแนวคิดหรือหัวใจของโครงการเมืองไทยแข็งแรง   มีดังนี้

 

                             

 

                            หัวใจของโครงการเมืองไทยแข็งแรง (link)


          
          ผมตื่นเต้นกับโครงการเมืองไทยแข็งแรงและ ศอม. นี้มากครับ   เพราะจะเป็นเครื่องมือพัฒนาโครงสร้างการทำงานแบบใหม่   คือโครงสร้างแบบ chaordic และบริหารแบบ chaordic   ซึ่งจะก่อคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง   ในการเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุค Knowledge – based society


          ข่าวดีสำหรับคือ KM ก็คือ    การทำงานของ ศอม. จะมี 4 มาตรการสำคัญ   โดยมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  การสร้างความรู้   และการจัดการความรู้


          ในการพิจารณาแผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน   มีภาพจำลองแนวคิดที่ผมชอบมากคือ

 

                         แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน (link)

 


          ผมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า   ในการพัฒนาแผนนี้   สสส. ต้องวิเคราะห์ภาพองค์ประกอบของการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่/ชุมชนให้ชัด   โดยจำลองพื้นที่/ชุมชน   หาข้อมูล   แล้ววิเคราะห์ให้เห็นว่าองค์ประกอบใดมีหน่วยงานหรือกลุ่มใดเป็นตัวละครสำคัญ   มีช่องโหว่อยู่ตรงไหนที่โครงการนี้ควรเข้าไปเสริม   และที่สำคัญน่าจะคิดใช้ยุทธศาสตร์ Appreciative Promotion  โดยเข้าไปค้นหาความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่/ชุมชน   และสร้างกระบวนการขยายผล   เชื่อมโยงกิจกรรมและบันทึกความรู้สำหรับหมุนเกลียวความรู้เพื่อการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่/ชุมชน


          เท่ากับว่า   ผมเสนอให้แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่/ชุมชน   ใช้ KM เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั่นเอง

 

วิจารณ์  พานิช
                                                                                                 4 ส.ค.48


คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2136เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2005 14:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 17:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี