การประชุมสัมมนาตามโครงการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา


   ผมได้มอบหมายให้อาจารย์จำเนียร กุนาศล และอาจารย์ญาณี จันทร์สมวงศ์ ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกาในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ  ผลการประชุมสัมมนา สรุปได้ ดังนี้ ทางคณะผู้จัด (อาจารย์ศรีสมร บุญญกิจจินดา) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8 ว สนผ.สพฐ. ได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็น 5 กลุ่ม 1) School/District Management in Wisconsin 2) Multiple Intelligences in various content areas with special reference to Mathematics 3) Early Education and Special Education 4) Teaching English as a Second Language 5) Gifted & Talented Education สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมในกลุ่มที่ 1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และได้มีการเสนอการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสองฝ่าย ทางสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา โดยอาจารย์จำเนียร กุนาศล ได้เสนอประเด็นต่อไปนี้ 1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในระบบอีเลคทรอนิคส์ เช่น การจัด Video Conference Online Training   2) แลกเปลี่ยนบุคลากร สถาบันฯ มีความประสงค์จะเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม ครู และผู้บริหารในประเทศไทย สถาบันฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน เช่น บ้านพัก หอพัก ห้องประชุมที่สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญได้ 3) จากแนวคิดนี้ Dr.Janet Newman, Vice President for Learning, Northern Central Technical College มีความสนใจที่จะส่งคณะทำงานมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครู เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  4) Dr.Deborah K.Pattee, University of Wisconsin - Eau Claire มีความสนใจในข้อเสนอของสถาบันฯ และขอเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของสถาบันฯ โดยเฉพาะด้านห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2548

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2135เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2005 14:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี