ท่านสมาชิก GotoKnow.org สามารถติดตามอ่านเทคนิคการใช้งาน GotoKnow.org ได้ที่

และหากท่านต้องการชมการสาธิตการใช้งาน GotoKnow.org แบบภาพเคลื่อนไหว ในประเด็นการใช้งานที่สำคัญๆ ท่านสามารถคลิ๊กเข้าได้ที่

ส่วนเอกสารต่างๆ ที่ทีมงานใช้ในการนำเสนอ GotoKnow.org ให้เข้าที่