บันทึกทั้งหลายที่ท่านมีอยู่ในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่กำลังเขียนอยู่ หรือ บันทึกที่เขียนเสร็จไปแล้ว ท่านสามารถดูผลลัพธ์การจัดวางรูปแบบการเขียนบันทึกนั้นๆ ได้โดยการ กดที่รูปแว่นขยาย ที่อยู่บนแถบเครื่องมือการสร้างบันทึก ดังแสดงในรูปคะ