ระบะเวียงแนวคิดใหม่แห่งความเป็นหนึ่ง(3)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนองตอบความต้องการศึกษาในปัจจุบัน

 

                         สวัสดีคะ   วันนี้ก็จะมาแนะนำเวียงให้รู้จักกันอีกหนึ่งเวียงนะคะ   จากที่แนะนำกันไปแล้ว  2 เวียงนี้ก็เป็นเวียง  ที่ 3  คะ  สำหรับเวียงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างที่ทำให้นิสิตมีความรู้จากการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในปัจจุบันคะ   นิสิตได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตกับคนท้องถิ่นและเข้าไปเรียนรู้กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆค

เวียงกาหลวง                        ความเป็นมา          เป็นเวียงโบราณ  ตั้งอยู่ใกล้กับเวียงบัว  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านแม่กาหลวง  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
                                                ปรัชญา                  เน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนองตอบความต้องการกับการศึกษาในปัจจุบัน
                                                สีประจำ                 สีฟ้า
                                                สัญลักษณ์             อีกา
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำเวียง
                นำภาพอีกา  วงกลม  และใบไม้ มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง  โดยที่ใบไม้  คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
                สีเทา  แสด  คือ  สีประจำมหาวิทยาลัย
                องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายในภาพรวมคือ  การสร้างองค์ความรู้ในชุมชนโดยการวิจัย  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน
กิจกรรมเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนองตอบความต้องการกับการศึกษาในปัจจุบัน
<p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)