ความสวยงาม..ของการทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Beauty R2R)


R2R_ศิริราช

8 ตุลาคม 2551 ไปดูงานศิริราช

ทีมเรา ประกอบด้วย

รศ. สมพันธ์ ทัศนิยม รศ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ คุณพนอ เตชะอธิก คุณอาภาภรณ์ ธรเสนาและดิฉันเอง

เดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารงาน R2R ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1 วันค่ะ

ไปถึงเช้า เริ่มศึกษาดูงานทันที

ทีมงาน R2R ศิราช ทำงานเข้มแข็งมาก มีคนทำงานที่มีไฟ ทีมงานเล่าให้ฟังว่า

เป้าหมายหลัก คือ อยากเปลี่ยนทัศนคติของคนให้ทำได้ R2R ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

การดูแลช่วยเหลือ

 • จะมี Facilitator เข้าไปช่วยเหลือ
 • สัมผัสได้
 • มีการ Appreciation conference
 • มีการจัดให้มาเล่าเรื่อง Success story

อาจารย์นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้จัดการ R2R บอกเป้าหมาย R2R คือ ดูแลผู้ป่วยดี Best practice Publication increase enhance value

หน่วย R2R จะดูแลให้คำปรึกษา ทุกคน

ถ้าต้องการทำวิจัย ขอเพียงคิดโจทย์

 • ทุกคนสามารถเดินเข้ามาหา ถ้ามีปัญหาในการทำงาน มาเราจะช่วย searching ถ้าเรื่องที่สนใจมีงานวิจัยแล้ว ก็แนะนำการนำผลวิจัยไปใช้ได้เลย
 • เข้าไปดูแลหน้างาน
 • R2R จะสอดส่องหา เมื่อเห็นงาน จะตามไปดู ช่วยเรื่อง Methodology

พวกเราถามว่า ทำอย่างไร R2R ศิริราช จึงจะประสบผลสำเร็จ

มีหลายปัจจัย แต่สิ่งสำคัญ:-

 • มีคนทำงานเต็มเวลา
 • มีสำนักงาน
 • ผู้บริหารสนับสนุน

                 

 

ประโยชน์ของ R2R

 • คนมีโอกาสเล่าเรื่องความสำเร็จ
 • ทำงานน้อยๆ ผลงานเยอะๆ
 • งานสามารถแตกลูกแตกหลานได้

 

ช่วงบ่าย..เรามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน R2R มีเรื่องนำเสนอมากมาย

อาจารย์ที่มาช่วย Commentator ส่วนมากเสนอ

 • เพื่อนำไปแก้ไขได้
 • ผู้นำเสนอจะมีหัวข้อนำเสนอ เพื่อขอคำแนะนำด้วย ดีมากๆค่ะ

 

              

โชคดีที่มีท่านอาจารย์ ศ นพ วิจารณ์ พานิช เข้ามาร่วมให้คำแนะนำด้วย

 

ตอนพวกเราจะกลับ ทีมมีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิชด้วย อาจารย์บอกเราว่า

 • R2R เป็นเพียงกลไกในการเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture change)
 • R2R ไม่มี management platform ที่ตายตัว
 • ความงามของ R2R(Beauty R2R) ไม่เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical) ทุกคนกล้าพูดกล้าแสดงออก โดยเฉพาะพยาบาลสามารถพูดด้วยความมั่นใจในสิ่งที่ทำ

 

             

               ขอบคุณท่าน ศ นพ. วิจารณ์ พานิช นะคะที่ให้กำลังใจทีมเรา

           

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย คือ

ได้เห็นและแลกเปลียนเรียนรู้กับ นพ อัคริรนทร์ นิมมานนิตย์อีกด้วย

 

               

 

       คนอะไรทำไมถึงทำงาน สายตาเปล่งประกายด้วยความสุข

ทั้งหมดเป็นความสวยงามของ การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ที่เราได้สัมผัส R2R ที่ศิริราช

หมายเลขบันทึก: 215124เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2008 09:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:41 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

อิจฉา ถ่ายรูปกับคุณหมอวิจารณ์

แวะมาให้กำลังใจพี่แก้วครับ

 

ณ หองประชุม 326 ตึกผูป่วยนอกเก่า ชั้น 3

เวลา

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู

10:15-10:30 น.

กล่าวต้อนรับ (ฉายวิดิทัศน) R2R มุมมองจากผู้บริหาร โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย

10:30-11:00 น.

ประสบการณการขับเคลื่อนงาน R2R และ ความคาดหวังในการเยี่ยมชมโครงการ R2R ศิริราช

 

โดย คณะกรรมการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:00-11:30 น.

ประสบการณการทํางาน R2R คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 

โดย อ.นพ.อัครินทร นิมมานนิตย ผูจัดการโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R2R)

11:30-11:45 น.

R2R กับการขับเคลื่อน KPI ของคณะฯ

 

โดย ผศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ

 

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R2R)

11:45-12:00 น.

ระบบสนับสนุนทุนวิจัย โครงการ R2R ศิริราช

 

โดย คุณสรินยา งามทิพย์วัฒนา

 

หัวหนาสํานักงานโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R2R)

12:00-12:15 น.

โครงการสานสัมพันธช่วยเหลือกันฉันท์พี่น้อง

 

โดย คุณลดาทิพย สุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย

 

(พรอมรับประทานอาหาร)

12:15-12:30 น.

จากงานวิจัยกลับสู่งานประจํา

 

โดย อ.นพ.กุลธร เทพมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) (พร้อมรับประทานอาหาร)

12:30-13:00 น.

ขับเคลื่อน R2R ดวย KM

 

โดย คุณรวีวรรณ กิติพูลวงษวนิช ผู้ช่วยด้านการจัดการความรู

ณ หองประชุมสถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13

13:00-16:00 น.

ร่วมกิจกรรม การสัมมนาต่อยอดสูงานวิจัย ครั้งที่ 1/2551

ณ หองประชุมสาขาวิชาเคมีบําบัด (1305) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13

16:00-17:00 น.

After Action Review

 

13-15 เดือน มค.2552 หนูจะจัดประชุมวิชาการเชิญ นพ อัคริรนทร์ นิมมานนิตย์

มาเป็นวิทยากรค่ะ เรื่อง R2R ในงานการพยาบาลผู้สูงอายุค่ะพี่แก้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์ภารดี

อาจารย์เก่งและพูดดีมาก พูดเรื่องยากให้ง่ายได้ค่ะ

ถ้าคิดจะทำ R2R คิดถูกแล้วค่ะที่เชิญอาจารย์อัครินทร์

 • แหมพี่แก้ว พี่แก้วมาศิริราช แหววก็เรียนอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ใกล้ๆ กันเองนะเนี่ย
 • คิดถึงนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 - ตามมาใบหน้าเปื้อนยิ้ม ของคนทำงาน ภูมิใจจังเลยค่ะ

                             

ตามมาดูค่ะ พิมพ์ตกเล็กน้อยค่ะ อาจารย์

สวัสดีค่ะคุณน้องแหวว พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์

ดีใจที่น้องแหววเข้ามาทักทายค่ะ

ขอให้เรียนรู้นำวิชาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรได้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณเพชรน้อย

โชคดีที่พี่มีโอกาสได้ไปเห็นสิ่งดีดี เพื่อจะได้นำมาเรียนรู้และสามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะเข้ามาทักทายค่ะ
 • ใบหน้าเจ้าของบันทึกรู้สึกว่ามีความสุขในการทำงานนะคะ

 

สวัสดีค่ะ lovefull

ชอบ card นี้จัง

ขอบคุณค่ะ ที่ชม

ทำงานทุกอย่างมีความสุขเสมอ ทำไปอมยิ้มไปค่ะ

ธิดารัตน์ แกษแก้ว

ห่างหายไปนานเลยแวะมาทักทายพี่แก้ว ยังactiveและเปี่ยมไปด้วยความสุขเสมอนะคะพี่แก้ว หนูอยากเก่งอย่งพี่แก้วจังเลยค่ะ

Hi PiiKaw,

Just come by... to say you are all the best!!

Best...KAde

คุณธิดารัตน์ แกษแก้ว

ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจค่ะ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2551

"ทุกย่างก้าวของชีวิตคือ... การพยาบาล"

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2552

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(มีการนำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพ ประมาณ 100 เรื่อง)

รายละเอียด ติดตามใน

https://sites.google.com/site/thainurseclub/

คุณsupat

ผู้สนใจเชิญเข้าประชุมได้ค่ะ

ขอบคุณที่ ปชส

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท