พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์


ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านแพรก
Username
jawvaw
สมาชิกเลขที่
22960
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 

ตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เรา ฝันว่ามีผู้นำเพชร กับ ทองมาให้ คุณแม่เห็นเพชรมีประกายเจิดจ้า เป็นสีรุ้ง จึงเลือกเพชร และเมื่อเราคลอด เป็นผู้หญิง ผิวพรรณก็ค่อนข้างจะขาวอยู่ จึงตั้งชื่อจริงให้ว่า " รุ้งเพชร" แต่มีการคัดลอกผิดบ้าง และเปลี่ยนชื่อตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสนใจในภายหลัง โดยยังคงความหมายของเพชร ไว้ คือ " พชรวรัตถ์" ซึ่งแปลว่าเพชร อันประเสริฐ ส่วนชื่อเล่นคุณแม่บอกว่าตอนเด็ก รูปร่างหน้าตา / ดวงตา ดูแจ๋วแหวว เลยเรียกแบบนั้น แล้วก็ลดลงเหลือ "แหววเฉยๆ" เมื่อโตขึ้น 

 • จบพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ปี 2532 ด้วยทุนพยาบาลสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของคุณแม่
 • ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลใน รพ.ชุมชน ในเขตอำเภอข้างเคียงบ้านเกิด อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และ  รพ.บ้านแพรก ซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดเมื่อ 2536 (เปิด รพ.) ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ หัวหน้างานผู้ป่วยใน (มอบหมายให้น้องมาทำหน้าที่แทน ปี 2550 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลแทน ร่วมกับการเป็น Case Manager)
 • ต้องการร่วมพัฒนาคุณภาพและระบบบริการสุขภาพจึงสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิรูประบบ และนำเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพต่างๆ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ปี 2540
 • จบสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาพัฒนาระบบ ในหลักสูตร อันเนื่องมาจากโครงการปฏิรูประบบสุขภาพเมื่อปี 2545 
 • เป็นผู้ประสานงานคุณภาพ รพ.บ้านแพรก โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ.อย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดย รพ. ได้รับการรับรองคุณภาพ จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ รพ.ในปี 2546 พร้อมด้วยหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง, ผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง (จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี) ,ผู้จัดการความรู้
 • เป็นทีมพี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพ ในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทีมงาน สาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด (เรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน)

 

 

อดีตและความงดงามของชีวิตที่ประทับใจ

 • มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีของลูกและสังคม คือ
 • คุณพ่อเป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ (ปูนปั้น ลายไทย) และได้รับยกย่องเป็นคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2544)ทำให้เราได้รับพรสวรรค์ด้านศิลป์มาบ้าง
 • คุณแม่เป็นผู้ให้..กับชุมชน  สังคม ศาสนา อย่างล้นเหลือ เป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามด้วย แม่ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551
 • มีโอกาสได้ปฏิบัติดูแลบิดา มารดา เป็นบุตรที่ดี และเป็นแม่ที่ดีของลูก
 • ตนเองได้รับถ้วยรางวัลการอ่านทำนองเสนาะ ระดับจังหวัดเมื่ออยู่ชั้นประถม 4  และมักได้รับรางวัลทางด้านนี้อยู่บ่อยๆ รวมถึงการแต่งกลอนในระดับมัธยม
 • ทำงานให้กับชีวิตราชการเพื่อในหลวง องค์เหนือหัวที่รักและ เทอดทูนยิ่ง  และได้รับโล่ข้าราชการดีเด่น ของ สาธารณสุข ระดับจังหวัด จากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุยธยา  ปี พ.ศ. 2547, โล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2548
 • เป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทย ที่มีองค์เหนือหัว ที่สุดแสนประเสริฐ จนประมาณมิได้ อีกทั้งมีร่างกายสมบูรณ์ที่ได้อยู่และรับสัมผัสถึงธรรมชาติในโลกนี้ที่งดงาม
 • อยู่ในพระพุทธศาสนาที่ทำให้ชีวิต ได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติธรรมะ เพื่อชีวิตที่งดงามขึ้น อาทิเช่น การทำบุญ ทาน การรักษาศีล 5 (พยายามที่จะให้บริสุทธิ์) และศีล 8 ในวันสำคัญๆ การทำสมาธิประจำวัน เช่นนั่งสมาธิ เดินจงกรม และ เจริญ วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งแบบเป็นหลักสูตรประมาณปีละครั้ง และ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดย มีเป้าหมายคือความสุขในชีวิตประจำวัน หรือปัจจุบันขณะ และเป้าหมายระยะไกลคือการหลุดพ้น

 

  


ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์คุณภาพและการจัดการความรู้

ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านแพรก ที่นี่

"ศูนย์คุณภาพ"และธนาคารความดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท