ดัชนีที่ 10.2 ของงานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์

ดัชนีที่ 10.2 เป้าหมายของงานการเงินและพัสดุเราต้องการอยู่ที่ 6 แต่อย่างน้อยเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ถึง 5 ตามเกณฑ์ให้ได้ค่ะ...

...พูดถึงองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ของคณะสหเวชศาสตร์ บางคนเห็นชื่อ ก็ส่ายหน้ากันซะแล้ว แต่งานการเงินและพัสดุของคณะสหเวชศาสตร์ ขอตั้งหน้าตั้งตารับการประเมินกันอย่างทั่วหน้าพร้อมกันค่ะ สู้ ! สู้ ! เมื่อเราตั้งใจ เราต้องพยายามทำกันสักตั้งหนึ่งก่อน...เฮ้ย ! ของถอนหายใจก่อนสักยก... ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็คิดว่ามันคุ้มค่า ! จริงไหม ? 

...เกณฑ์การตัดสิน ดัชนีที่ 10.2 ของงานการเงินและพัสดุ ที่เราได้รับกัน เรามีความพร้อมกันไปถึงไหนกันแล้วนะ วันนี้งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ ให้สมกับคำขวัญของงานการเงินและพัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์

... "ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นหัวใจของงานการเงินและพัสดุ" .... ค๊า

ข้อที่ 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  - เรากำลังคิดคู่มือการปฏิบัติงานกัน ที่ ประชุม QA จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2549 ว่ารูปแบบที่เราต้องการแบบไหนกัน

ข้อที่ 2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน - เมื่อเราได้คู่มือการปฏิบัติงานที่นำร่องแล้ว ข้อ 2 ข้อนี้ เราก็จะสอบผ่าน

ข้อที่ 3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน - ข้อนี้ เราก็แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย หลังกลับจาก QA จ.เพชรบุรี คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประเมินรอบแรก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมแก้ไขปรับปรุง

ข้อที่ 4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ - ส่วนข้อนี้ เมื่อเราได้รับการประเมินจากคณะกรรมการฯ คิดว่าน่านำการประเมินการควบคุมภายในมาพิจารณาด้วย พร้อมทั้งมีการประเมินทั้งสำนักงานฯ ควบคู่ไปด้วย เพราะงานการเงินและพัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานคณะฯ นั้นเอง 

ข้อที่ 5. มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ - ข้อนี้ เราคิดว่าน่าผ่านฉลุย เนื่องจากงานการเงินและพัสดุ มีการจัดทำข้อมูลรายงาน เก็บไว้ที่ระบบฐานข้อมูลของคณะ ฯ ที่ \10.34.5.11Data-Onlineงานการเงินและพัสดุ และเว็บไซด์ของคณะเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่  www.ahs.nu.ac.th/inventory 

.....ถ้าหน่วยงานใดมีข้อเสนอ งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ก็ขอน้อมรับไว้พิจารณาด้วยนะคะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับที่ได้บันทึกความตั้งใจสำหรับการทำ QA ของสำนักงานเลขานุการ ใน Blog  ขอให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งใจไว้ แต่ไม่อยากให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 6 ครับ