นมขวดกับฟันผุ

ในปัจจุบันมีเด็กเล็กเป็นจำนวนมากที่เป็นโรคฟันผุจากสาเหตุการเลี้ยงดูด้วยนมขวดโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม   ทำให้มีคราบนมตกค้างอยู่ในช่องปากเสมอ  ซึ่งจะมีผลให้ฟันในช่องปากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งแบคทีเรียและน้ำตาลตลอดเวลา  ฟันจึงมีโอกาสจะผุได้ง่าย  

การผุจากสาเหตุนี้มักเกิดกับฟันหลายๆซี่ โดยเฉพาะฟันหน้า จึงเป็นเรื่องยุ่งยากต่อการรักษาหรือบางครั้งจำเป็นต้องถอนฟันออก  เด็กก็จะมีฟันหลอเป็นระยะเวลานานหลายปีกว่าจะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ 

การเลี้ยงดูเด็กด้วยนมขวดจึงควรให้ความเอาใจใส่ไม่ควรให้เด็กดูดนมจนหลับคาปาก  เมื่อเด็กดูดนมเสร็จควรให้ดื่มน้ำตาม  นมมื้อดึกก็ควรลดปริมาณการให้ลงเรื่อยๆ 

เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 4-6 เดือนก็ควรให้เลิกนมมื้อดึก

เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 6 เดือน สามารถฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้วได้แล้ว และค่อยๆ ให้เด็กเลิกดูดนมจากขวดใช้วิธีดื่มจากแก้วแทน

เมื่อเด็กอายุได้ประมาณขวบครึ่งก็ควรเลิกดูดนมจากขวดได้และควรเลือกใช้นมจืด

การฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เด็กจะปฎิบัติตามได้โดยง่ายและไม่เกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาต้องเลิกดูดนมจากขวด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)