10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (4.คิดและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์)

  ติดต่อ

  จินตนาการมีความสำคัญยิ่งกว่าข่าวสาร  

Albert  Einstein เคยกล่าวไว้ว่า "จินตนาการมีความสำคัญยิ่งกว่าข่าวสาร" การเรียนรู้จากผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียว จะทำให้องค์กรพัฒนาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การพัฒนาในระดับอนุภาคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรสร้างแนวความคิดใหม่ และความรู้ใหม่ๆ

ทั้งนี้องค์กรสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นการเรียนรู้ได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • จัดให้มีการค้นคว้าทดลองย่อยๆ และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การให้รางวัลสำหรับความคิดและจินตนาการ ตลอดจนสำหรับการมีความกล้าที่จะเสี่ยง
  • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์และการคิดด้วยสมองซีกขวา
  • กระตุ้นการระดมสมองเพื่อให้ได้ความคิดที่ดี ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

หมายเลขบันทึก: 21479, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-02 03:58:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

mntan
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
จะติดตามอ่านกลยุทธ์ข้อที่ 5 ต่อไปค่ะ