ใจเป็นใหญ่

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่

มีธรรมะจากบ้านธรรมะ มาฝาก

                     ใจเป็นใหญ่

                    คาถาธรรมบท

           ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า

          มีใจเป็นใหญ่  สำเร็จแล้วด้วยใจ

                ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว

                 พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี

        ทุกข์ย่อมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น

ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านบันทึกอยู่เสมอ มำให้ได้ข้อคิด หลักธรรม สิ่งดีๆ อยู่เสมอ นับว่าเป็นบุญกุศลจริงๆ นะ