ยุทธศาสตร์การทำงาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ลปรร เพิ่มประสิทธิภาพ

 สมาคมข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนา ยุทธศาสตร์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๓๓ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นาย เสรี พิจิตรศิริ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ท่านได้กล่าวว่า การสัมมนาเป็นประโยชน์ และขอให้นำไปปฏิบัติจริง โดยให้นำไปเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น เน้นเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ในฐานะ CKO และ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายนำ เรื่องการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในช่วงบ่ายของวันที่สัมมนาวันแรก ผศ.ดร.พัชรี เจียรยัยกูล รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นวิทยากร กลุ่ม "ลปรร สองประเด็น คือ ความเป็นตัวตนของแต่ละท่าน และ จุดแข็งของระบบราชการ" ภาพบรรยากาศในการ "หัด ลปรร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"  และ มีการบรรยายสรุป เชื่อมโยงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การนำความรู้ฝังลึกมา แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการทำงาน

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)