ความเห็น 20062

ใจเป็นใหญ่

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านบันทึกอยู่เสมอ มำให้ได้ข้อคิด หลักธรรม สิ่งดีๆ อยู่เสมอ นับว่าเป็นบุญกุศลจริงๆ นะ