ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

เขียนเมื่อ
1,047 1 7
เขียนเมื่อ
816
เขียนเมื่อ
706
เขียนเมื่อ
708 3
เขียนเมื่อ
12,741 5