ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

เขียนเมื่อ
1,003 1 7
เขียนเมื่อ
726
เขียนเมื่อ
683
เขียนเมื่อ
688 3
เขียนเมื่อ
12,161 5