ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

เขียนเมื่อ
1,003 1 7
เขียนเมื่อ
726
เขียนเมื่อ
684
เขียนเมื่อ
688 3
เขียนเมื่อ
12,165 5