ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

เขียนเมื่อ
1,011 1 7
เขียนเมื่อ
759
เขียนเมื่อ
686
เขียนเมื่อ
695 3
เขียนเมื่อ
12,356 5