ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

เขียนเมื่อ
1,032 1 7
เขียนเมื่อ
789
เขียนเมื่อ
696
เขียนเมื่อ
706 3
เขียนเมื่อ
12,580 5