ผลงานที่ภาคภูมิใจค่ะ ถึงจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ " OK " นะค่ะ