ขอแจ้งกำหนดการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 6/2549 ในวันที่
 4 เมษายน 2549 
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 เวลา 13.00 น
รายงานและวาระการประชุมรับที่ห้องประชุม