บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง สบู่หอมแฟนซี

สูบู่

บทเรียนนี้เป็นการบูรณาการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระที่ 3,5 และวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3  มีเนื้อบทเรียน คือ

1. สารที่ใช้ทำสบู่หอมแฟนซี
2. วิธีการทำสบู่หอมแฟนซี
3. วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์สบู่

 

                                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายฝน วรรณกูล : G3ความเห็น (0)