1. นำภาพตัวอย่างวางไว้ในเลเยอร์ Background
  2. สร้างเลเยอร์ใหม่
  3. วาดภาพตามรูปแบบ
  4. ลงสี
  5. รวมภาพเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียว ด้วยการสั่ง Group
  6. ลบภาพต้นฉบับทิ้ง
 

 ตัวอย่างภาพรถที่ใช้วาด

 

 ภาพรถที่วาดด้วย Macromedia Flash