วันนี้ฟุงจะเขียนเรื่องสระ U ครับ

U เป็นสระที่มีตัวผสมน้อย

U    อ่านว่า อิ (busy), อะ(sun) และ อุ (put)

u_e อ่านว่า อู (rude)

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษแบบฟุงความเห็น (0)