สุระ วิเชียรแลง

ความคาดหวัง
  1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
  2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
  3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

1  อยากเรียนรู้หลักการ  วิธีการ  สร้าง cai

2    ยังไม่สามารปฏิบัติได้

3  เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ CAI 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุระ วิเชียรแลงความเห็น (1)

อธิคม ณะใจ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถเข้าเป้นสมาชิกของชุมชนจนได้