นิยม เสนามนตรี

หลักจิตวิทยาในการสร้าง CAI สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทฤษฎีจิตวิทยานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

              

               หลักสำคัญที่จะออกแบบสื่อ CAI ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ

               1. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีต เขาจะนำประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรียนรู้ของตน

               2. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม เขาจะเรียนได้ดีเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

               3. เขาจะเรียนได้ดีเมื่อมีแรงจูงใจ ทำให้เขาสนใจ และมีความต้องการที่จะเรียน

               4. เขาจะเรียนได้ดีเมื่อได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความถนัดและเวลาของตนอย่างเต็มที่

               5. เขาจะเรียนได้ดีเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ทันที

               6. เขาจะเรียนได้ดีในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นกันเอง และมีอิสรเสรีในการทำ

               7. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

               8. เขาต้องการการแนะแนว มิใช่การสอน บอกให้จำหรือทำแบบทดสอบ

               9. การเรียนรู้ของเขาสามารถเพิ่มพูนขึ้นจากความรู้ความคิดใหม่ ๆ ความหลากหลาย ความท้าทาย

            10. การเรียนการสอน ควรใช้วิธีการหลายอย่างหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม และตามจุดประสงค์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิยม:G3ความเห็น (1)

เอ๋สุดสวย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
วิชาการจังเลยนะ ทำประวัติรึยังทำแล้วมาโชว์บ้างสิ พีมูมู่