ทำดีที่สุดแล้ว

การส่งผู้ป่วยระบบบังคับบำบัดไปรับการตรวจรักษา ร.พ.ฝ่ายกาย
ในระยะที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนเรามักจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลฝ่ายกาย เนื่องจากกลัวว่าผู้ป่วยจะหลบหนีทำให้บางครั้งผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม แต่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ตึกทองเนื้อเก้า ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องมาก และเลือดออกปนมากับปัสสาวะ รายงานแพทย์ประจำตึกให้ส่งต่อโรงพยาบาลฝ่ายกาย จึงดำเนินการประสานกับสำนักงานคุมประพฤติต้นสังกัด และติดต่อญาติเพื่อพาผู้ป่วยไปรักษา ซึ่งญาติก็มีท่าทีที่ทำให้เราไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไรนัก แต่ด้วยความเป็นห่วงผู้ป่วยและอยากให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เราจึงต้องให้ญาติพาไปรักษาในวันศุกร์และญาติพาผู้ป่วยกลับมาที่ตึกในวันเสาร์ โดยไม่กระทำสิ่งที่ผิดระเบียบแต่อย่างใด เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้ข้อคิดบางอย่างว่าไม่ควรกังวลเกินเหตุให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สุดท้ายเราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)