แล้วรถที่เราเพียรพยายามสร้างมาก็สำเร็จด้วยประการละนี้แล มือใหม่ก็งี้แหละ ไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรแต่ก็จะพยายามปรับปรุบให้มันสวยงามขึ้นมากกว่าเดิมนะ สู้สู้