เมื่อวานนี้(29 กันยายน 2551)ผมมีโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมการอบรม KM ผมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มกับสมาชิกไตรภาคี (3 โรงเรียน)ได้ความรู้มากมายเลยขอหยิบประเด็นมาเล่าสู่ฟัง.....เกี่ยวกับ ครูหลายท่านคงเคยประสบปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน เพราะแต่ละบริบทของโรงเรียน ของผู้เรียน ของครูก็แตกต่างกัน แต่การที่ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เราได้ทราบวิธีการดีๆหลายอย่างที่จะช่วยคุณครูในการสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอน ขอกล่าวดังนี้นะครับ ๐ มีการนำเอาสื่อ ต่างๆเข้ามาช่วยในการนำสู่บทเรียน ๐ วางเงื่อนไข กติการ่วมกัน ระหว่างครูกับนักเรียน อีกทั้งการเสริมแรงอีกด้วย ๐ นักเรียนแบ่งปันสื่อ อุปรณ์ให้กับเพื่อนต่างกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ๐ มีการพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนที่เก่งและพัฒนาเสริมแรงเด็กอ่อนเพิ่มขึ้น ประเด็นเหล่านี้น่าจะช่วยให้การเรียนการสอนทำได้ดีขึ้นและทำให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง นะครับ.....