จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

       จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย มีประเด็นปัญหาที่หน่วยงาน

ไม่เข้าใจหลายประเด็น พอสรุปได้ดังนี้ คือ ไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบการจัดทำรายงานฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทำรายงาน ไม่ทราบและไม่เข้าใจโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ และความไม่ตระหนักในการจัดทำรายงาน ฯลฯ

        เพื่อให้การจัดทำรายงานฯ งวดต่อไปของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาไม่เข้าและสงสัยในขั้นตอนการจัดทำ หน่วยตรวจสอบภายในยินดีและพร้อมให้คำแนะนำได้ตลอดเวลาค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทัยรัตน์ความเห็น (2)

wichit.c
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณหลายๆ พี่ที่กรุณาสรุปประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าหากกิจกรรมด้าน KM ดำเนินต่อไปได้ จะด้วยกลวิธีใดก็ตามอาจช่วยแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงก็ได้ครับ

วิชิต

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

หากกิจกรรมด้าน KM ยังดำเนินการต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานคงจะลดน้อยลงไปได้แน่ๆค่ะ เพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อย่างที่บางหน่วยงานได้รับไปแล้วในระดับหนึ่งในวันประชุม ก็คงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ชุมชนของเราว่าจะยั่งยืนและเข้มแข็งได้เพียงใด