• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

       จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย มีประเด็นปัญหาที่หน่วยงาน

ไม่เข้าใจหลายประเด็น พอสรุปได้ดังนี้ คือ ไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบการจัดทำรายงานฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทำรายงาน ไม่ทราบและไม่เข้าใจโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ และความไม่ตระหนักในการจัดทำรายงาน ฯลฯ

        เพื่อให้การจัดทำรายงานฯ งวดต่อไปของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาไม่เข้าและสงสัยในขั้นตอนการจัดทำ หน่วยตรวจสอบภายในยินดีและพร้อมให้คำแนะนำได้ตลอดเวลาค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 21112
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ขอบคุณหลายๆ พี่ที่กรุณาสรุปประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าหากกิจกรรมด้าน KM ดำเนินต่อไปได้ จะด้วยกลวิธีใดก็ตามอาจช่วยแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงก็ได้ครับ

วิชิต

หากกิจกรรมด้าน KM ยังดำเนินการต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานคงจะลดน้อยลงไปได้แน่ๆค่ะ เพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อย่างที่บางหน่วยงานได้รับไปแล้วในระดับหนึ่งในวันประชุม ก็คงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ชุมชนของเราว่าจะยั่งยืนและเข้มแข็งได้เพียงใด