ความเห็น 18356

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

wichit.c
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณหลายๆ พี่ที่กรุณาสรุปประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าหากกิจกรรมด้าน KM ดำเนินต่อไปได้ จะด้วยกลวิธีใดก็ตามอาจช่วยแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงก็ได้ครับ

วิชิต