ความเห็น 18618

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

หากกิจกรรมด้าน KM ยังดำเนินการต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานคงจะลดน้อยลงไปได้แน่ๆค่ะ เพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อย่างที่บางหน่วยงานได้รับไปแล้วในระดับหนึ่งในวันประชุม ก็คงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ชุมชนของเราว่าจะยั่งยืนและเข้มแข็งได้เพียงใด