โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ดิฉันในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้จัดการศูนย์ ERIC และเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ได้รับนโยบาย ให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 จากปีการศึกษา 2549  โดยเฉพาะคำว่าศูนย์ ERIC ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สู่มาตรฐานการทดสอบระดับชาติ  ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และของโรงเรียนในฝันต้องสูงขึ้นร้อยละ 5

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว ดิฉันต้องปรึกษาคุณครูในกลุ่มสาระว่าเราทำอย่างไรกันดี  มติในที่ประชุม ต้องสอนเสริมให้แก่นักเรียน แล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดี เป็นความโชคดีที่ดิฉันได้รู้จักกับพี่อ๊อด   (ครูสุชาดา บัวตูม) สอนที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา และพี่อ๊อดเป็นผู้จัดการศูนย์ ERIC และกำลังดำเนินการสอนเสริมให้แก่นักเรียน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน  คุณครูประสงค์ อยู่นันท์ เป็นเจ้าของโครงการพัฒนาบุคลากร ยิงที่เดี่ยวได้นก 2 ตัว จึงเห็นสอดคล้องกันว่าควรไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะของเราได้รับความรู้ วิธีการดำเนินการที่จะสอนเสริมให้นักเรียนและนอกจากนั้นพวกเรายังอิ่มบุญที่ได้ไหว้พระ  ล่องน้ำชมแม่น้ำสะแกกรัง รับประทานอาหารอร่อยที่จังหวัดชัยนาทเพื่อเลี้ยงส่งคุณครูวิรัตน์ ธัญญเจริญ ที่จะเกษียณในเดือนกันยายน 2550

               พวกเราได้ร่วมกันวางแผนว่าจะเริ่มสอนในเดือนตุลาคม 2550 จึงรีบโครงการนำเสนอผู้อำนวยการอย่างด่วนฉี่ ผู้อำนวยการก็ผ่านฉลุย เรายังได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันอีก 4 กลุ่มสาระคือ วิทย์ คณิต ภาษาไทย สังคม  เราแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ครบทั้ง  5 วัน  ในกลุ่มสาระของเราคุณครูได้รับร่วมมือ ร่วมใจ จากคุณครูที่สอนในระดับมัธยมตอนต้นที่สอนจะเสริมให้นักเรียน คือ ครูประสงค์ อยู่นันท์  ครูวัญญา อ่ำสกุล ครูปรัศนียา เทียนไชย  ครูรัชนีวรรณ มั่นใจ  รับผิดชอบในการสอนแต่ละวัน   

            ความสำเร็จในครั้งนั้นของพวกเราแม้ว่าจะไปไม่ถึงดวงดาวแต่เราได้สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการสอนเสริม  ความตั้งใจในการเรียน ความสำคัญของการทำแบบทดสอบ NT

และได้เห็นความตั้งใจของคุณครูที่จะพัฒนานักเรียนของตนเองให้มีมาตรฐานตามมาตรฐาน

การแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ

            สำหรับนักเรียนต้องสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการสอนเสริม เสริมแรงด้วยการให้กำลังใจนักเรียน