ฟีด (Feed) มีข้อดีมากมายสำหรับการจัดการสารสนเทศคะ ข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากคือ ฟีดช่วยทำให้เว็บไซต์นั้นๆ เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วคะ เพราะ search engines ต่างๆ เช่น google, yahoo เป็นต้น ในปัจจุบัน จะพยายามมองหาเว็บไซต์ที่มีฟีดคะ แล้วจะอ่านข้อมูลจากฟีดเป็นอย่างแรกแล้วนำข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้บริการ search engine แก่คนทั่วโลก แต่ถ้าเว็บไซต์ไหนไม่มีฟีด search engine ก็จะให้ความสำคัญน้อยลงคะ

ท่านที่มีบล็อกใน GotoKnow.org นั้น บล็อกของท่านติดฟีดอัตโนมัติอยู่แล้วคะ และสำหรับท่านที่ติดตั้งบริการเสริม counter ไว้ ก็จะเห็นได้ว่า มีคนเข้ามาเจอบล็อกของท่านโดยผ่านมาจากการค้นหาคำจาก google มากมาย (ไม่เชื่อก็ลองค้น google ด้วยคำว่า ผึ้ง ดูซิคะว่าท่านเจอบล็อกของใคร? )

ยังมีเทคนิคอีกหลายอย่างคะ ในการทำให้บล็อกของท่านใน GotoKnow.org มี traffic หรือมีคนเข้ามาอ่านเยอะๆ คือ

  • เขียนบ่อยๆ
  • กำหนดคำหลักของบล็อก หรือ คำหลักของชุมชน ให้กับบันทึกแต่ละบันทึก
  • ติดบริการเสริมให้กับ Feed search engine เช่น Feedburner, blogflux เป็นต้นคะ (ตัวอย่างดูได้ที่ด้านข้างของบล็อก http://tutorial.gotoknow.org)

และสำหรับเว็บไซต์ทั่วไปที่ยังไม่มีฟีด และอยากติดฟีด หรือเรียกได้ว่า ติดเรด้าให้กับเว็บไซต์ ต้องใช้ FeedSpring ในการสร้างฟีดคะ :) และสำหรับองค์กรที่อยากได้ศูนย์รวมข้อมูลของฟีดต้องติดตั้งระบบ PlanetMatter ซึ่งซอฟต์แวร์ทั้งสองนี้ ทีมงานได้พัฒนาขึ้นภายใต้ทุนวิจัยของ สคส. เช่นกันคะ :)