สามวันที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2549 ผมและทีมคุณอำนวยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ OD ได้ไปจัดกิจกรรมแนะนำกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ KM ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อวลัยลักษณ์รุ่นที่ 3  ที่หาดแก้ว จ.สงขลา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ก็ต่อเนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม 2549 ตามที่ผมได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีพนักงานที่สนใจและได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการจำนวนประมาณ 46คน ก็แบ่งเป็นสายวิชาการ 6 คน และสายปฏิบัติการฯ 40 คน ผมคิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากที่เดียว เมื่อพิจารณาจากการทำ AAR  พวกเราทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกที่ดีต่อวลัยลักษณ์และเพื่อนร่วมงานมาก หลายคนถึงกับเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่ ทำให้เพื่อน ๆ ต้องเห็นน้ำตาที่เกิดจากความภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความรู้ความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อวลัยลักษณ์ ผมเองก็รู้สึกประทับใจและชื่นใจในความทุ่มเทของพวกเราหลายคนมากที่เดียว ผมเชื่อว่าทีมงานของคุณอำนวย และคุณประสานที่จัดกิจกรรม KM นี้ก็คงจะเห็นด้วยกับผมเช่นกัน อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้อย่างน่าประทับใจก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์สายวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ อย่างให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ ผมเองก็มีโอกาสหลายครั้งที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้พวกเราที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้เสมอว่า พวกเราทุกคนที่เป็นชาววลัยลักษณ์มีความสำคัญต่อความสำเร็จของวลัยลักษณ์ทุกคน ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในตำแหน่งใด  สายใด อายุงานแค่ไหน เว้นแต่บุคคลนั้นจะทำตัวเองให้ไม่มีความสำคัญ ซึ่งก็จะเกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบต่างหาก  ผมดีใจที่พนักงานของเราที่ชื่อคุณจรัล ซึ่งทำนับหน้าที่เป็นหัวหน้างาน รปภ. ก็ได้มีก็โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ KM ด้วย และที่น่าประทับใจก็คือ คุณจรัล เองก็เข้าใจอย่างดีขึ้นว่า รปภ ทุกคนจะมีส่วนสำคัญอย่างไรที่จะทำให้วลัยลักษณ์ของพวกเราเป็นที่ยอมรับของสังคม ผมเชื่อว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่น่าชื่นชมยกย่องแน่นอนทีเดียว   ข้อแนะนำของพวกเราหลายคนอยากให้โครงการนี้มีต่อไป ผมเองก็อยากจะบอกว่า โครงการจะมีการดำเนินการต่อไปแน่นอนครับ เพราะโครงการนี้ทำด้วยความภูมิใจของหัวหน้าส่วนทุก ๆ คนของวลัยลักษณ์ และทีมงาน OD ซึ่งผมก็ขอชื่นชมไว้ตรงนี้ว่า ทีมงาน KM ของวลัยลักษณ์เราเป็นมืออาชีพจริง ๆ ผมคิดว่าพวกเราที่ผ่านโครงการฯนี้มาก็คงเห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 หรือที่พวกเรารู้จักในชื่อสั้น ๆ ว่า โครงการ KM รุ่นที่ ทีมงาน OD ก็ได้มีแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนความชัดเจนในเรื่องกำหนดการต่างๆ ผมคิดว่าทีมงาน OD คงจะได้แจ้งให้พวกเราได้ทราบในไม่ช้านี้แน่นอน พวกเราที่สนใจอดใจสักนิดนะครับ แต่ที่แน่ ๆ ในรุ่นที่ 4 นี้ เราจะเชิญท่านอาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นตามคำเรียกร้องนะครับ

ท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าโดยนโยบายท่านอธิการบดี   ท่านสนับสนุนเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรม KM ในวลัยลักษณ์ของพวกเรา เพราะท่านจะให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคน แต่การพัฒนานั้นจะต้องเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนางาน และพัฒนาวลัยลักษณ์ของพวกเราในที่สุด

ในโอกาสนี้ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราที่สนใจกิจกรรม KM ติดต่อมาได้ที่หน่วยพัฒนาองค์กรของวลัยลักษณ์เรานะครับ