ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำในกระบวนการทำ KM

สุดท้ายผมบอกกับทุกคนว่า ผมอยากเห็นชุมชนเฉพาะด้านมากขึ้นของสำนักงานเลขานุการ

  วันนี้เป็นวันแรกที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้นำในกระบวนการทำ KM ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ ผมไปถึงเวลาก่อนนัดหมาย เพื่อเตรียมความพร้อม ไปถึงที่ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ ห้องยังปิดอยู่ครับ มีแม่บ้านช่วยมาเปิดให้ บอกให้หนูไปรอก่อนนะที่ห้อง เดี๋ยวจะไปเปิดห้องให้ ผมก็ยิ้มด้วยความเป็นปลื้มว่า เราก็ยังเด็กอยู่นะ พอแม่บ้านเปิดห้องให้เสร็จเรียบร้อย ผมเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บริเวณด้านหน้าของเวที เข้าไปเปิดเครื่องคอมฯ ด้วยความเคยชิน รอสักครู่ คุณสนาม จากคณะศึกษาศาสตร์ มาช่วยดูแลความเรียบร้อยและแนะนำการใช้อุปกรณ์โสตฯ ให้โดยทักทายกันด้วยความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ถึงแม้จะไม่ได้เจอพี่สนามนานแล้วก็ตาม 

 

 
   

    ผมนั่งรออยู่ที่ห้องได้สักพักมีน้องนักวิชาการเงินและบัญชีของบัณฑิตวิทยาลัยมาเป็นคนแรก และหลังจากนั้นมีคุณตูน (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) และทีมงานของหน่วยประกันคุณภาพมา ผมพยายามจัดระเบียบของผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรม KM โดยให้ทุกคนนั่งตามวงที่จัดไว้ให้ มีการจัดเก้าอี้ 5 วงครับ แบ่ง เป็นวงของงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานประกันคุณภาพ การจัดสถานที่คุณตูน (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) ได้ประสานงานให้กับทางคณะศึกษาศาสตร์อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย

    เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมได้โทรศัพท์ทาบทามผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมการเป็น CKO รุ่นที่ 2 จากทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่งหน่วยประกันคุณภาพได้จัดไว้ มาทำหน้าที่ของคุณอำนวยแต่ละวง

 • วงงานนโยบายและแผน คุณเสริม พัดชุมพร (เลขานุการคณะเกษตรฯ) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
 • วงงานการเงินและพัสดุ คุณพัชรี ท้วมใจดี (เลขานุการบัณฑิตฯ) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
 • วงงานบริการการศึกษา คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน (เลขานุการคณะมนุษย์ฯ) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
 • วงงานธุรการ คุณมุกดา ทองนุ้ย (เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
 • วงงานประกันคุณภาพ คุณศิริวัลย์ (เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย

     คุณอำนวยของแต่ละวง เลือกคุณลิขิตเองครับ งานนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม CKO รุ่นที่ 2 มาก็ได้นำประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมมาใช้เป็นอย่างดี เพราะทุกคนรู้บทบาทของตัวเองเป็นอย่างดี ที่จะต้องช่วยสร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เน้นความรู้สึกในด้านบวก ชื่นชมในความสำเร็จของผู้เล่าทุกคน

      เมื่อผมเห็นผู้เข้าร่วมมาค่อนข้างเยอะแล้ว และทุกคนได้นั่งตามวง โดยผมเขียนรายชื่อของทุกคนในกระดาษ แบ่งตามวง ว่าใครอยู่วงไหน ทำให้การจัดสรรที่นั่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาไม่มาก มีคุณตูนช่วยดูแลความเรียบร้อยให้

      ผมเริ่มเกริ่นที่มาที่ไปของชุมชนสำนักงานเลขานุการ และพูดถึงความสำเร็จด้าน KM ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลจาก ส.ค.ส.  รวมถึงความสำเร็จของชุมชนสำนักงานเลขานุการ ที่ได้รับการพิจารณาให้ไปนำเสนอที่ UKM ที่สงขลา พูดถึงหัวปลาที่ทุกคนได้มาร่วมกันในวันนี้ อธิบายให้ทุกคนได้ทราบถึงกระบวนการในการดำเนินการ KM หลังจากนั้นได้ให้คุณอำนวยแต่ละวงดำเนินการต่อ หน่วยประกันคุณภาพช่วยดำเนินการแจกกระดาษเปล่าให้ทุกคน

      ในระหว่างที่คุณอำนวยแต่ละวงดำเนินการ ผมพยายามสังเกตบรรยากาศของแต่ละวง และให้คุณอำนวยช่วยทำให้บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบกันเอง บางวงก็จะรู้จักมักคุ้นกันดี โดยให้แนะนำตัวกันก่อน และให้ทุกคนได้เล่าถึงความสำเร็จในงานที่ตนเองทำอยู่และมีผลให้การประกันคุณภาพของหน่วยงานออกมาดีด้วย เมื่อแต่ละวงดำเนินการเสร็จ ให้แต่ละวงส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องที่ดีที่สุด

       วงแรกที่ออกมาเล่า คือ วงของงานการเงิน โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชีของบัณฑิตวิทยาลัยออกมาเป็นตัวแทนเล่าเรื่องบนเวที ซึ่งบรรยากาศตอนแรกของการเล่าดูจะไม่เป็นธรรมชาติ พอวงต่อไปจึงใช้วิธีการเล่าเรื่องที่วง โดยไม่ต้องขึ้นมาบนเวทีส่งไมค์ไปให้ถึงที่ครับ บรรยากาศดีขึ้นครับ วงที่ 3 เป็นวงของงานประกันคุณภาพ คุณอ้อย (เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้เล่าเอง) เล่าเรื่องความสำเร็จในการทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขานุการ และเรื่องของการบริหารงานของเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ วงที่ 4 เป็นวงของงานธุรการ คุณมุกดา (เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์) บอกว่าของงานธุรการมีเรื่องดีที่สุดของวง 3 เรื่องครับ สร้างความสนใจในการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี วงที่ 4 เป็นของงานนโยบายและแผน เรื่องเล่าที่ดีที่สุดของวงเป็นของสนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครับ ในเรื่องการติดตามแผนแบบ online วงสุดท้ายเป็นของงานบริการการศึกษา คุณเสาวณีย์ (จากวิทยาลัยนานาชาติ) เป็นผู้เล่าเรื่อง รวมถึงในกลุ่มนี้มีความพิเศษกว่ากลุ่มอื่น คือในกลุ่มได้มีความเห็นว่าจะจัดทำคู่มือของงานบริการการศึกษา การเล่าของแต่ละวงผมพยายามจะสรุปเนื้อหาของแต่ละคนที่ออกมาเล่า ประเด็นในการสกัดแก่นความรู้ผมมองว่าอาจจะยังไม่ชัด แต่ถือว่าทุกคนทำได้ดีมากครับ บรรยากาศวันนี้เป็นแบบคนทำงานตัวจริง และมาจากสายสนับสนุนทั้งสิ้น

        ก่อนจบผมได้ให้ทุกคนทำ AAR  โดยทางหน่วยประกันคุณภาพได้แจกกระดาษเปล่าให้ทุกคน และให้ทุกคนช่วยกันจัดเก้าอี้ใหม่ให้เป็นวงเดียวกัน ผมให้ทุกคนลองเขียน AAR ลงในกระดาษก่อน หลังจากนั้นให้ทุกคนพูดออกมาจากใจ โดยอาจจะไม่เหมือนกับที่เขียนในกระดาษก็ได้ ผมได้ฟังทุกคนแล้วได้นั่งอมยิ้มอยู่ในใจ ว่าการทำ AAR นี้เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้อะไรมากขึ้น (ผมจะนำมาเขียนใน Blog ครับ)

        ความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชุมสำนักงานเลขานุการ เกิดขึ้นได้นั้นต้องขอขอบคุณ

 • ท่านอาจารย์วิบูลย์
 • ท่านอาจารย์มาลินี (ผู้ก่อตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ)
 • คุณตูน และทีมงาน QAU
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คุณอำนวยทุกท่าน (คุณมุกดา คุณพัชรี , คุณพิชญานนท์ , คุณเสริม , คุณศิริวัลย์)
 • คุณลิขิตของแต่ละวง
 • คุณกิจทุกท่านที่ได้มาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        สุดท้ายผมบอกกับทุกคนว่า ผมอยากเห็นชุมชนเฉพาะด้านมากขึ้นของสำนักงานเลขานุการ เช่น ชุมชนงานธุรการ ชุมชนงานการเงิน ชุมชนงานบริการการศึกษา ชุมชนงานนโยบายและแผน ชุมชนงานห้องปฏิบัติการ ส่วนชุมชนสำนักงานเลขานุการ จะพุ่งเป้าไปที่การประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

    บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (9)

modooo
IP: xxx.91.176.42
เขียนเมื่อ 

อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเราเก่งและมีความสามารถเพราะว่าคนเรานะ  ไม่เก่งจากที่ไหนหรอกแต่คุณก็เก่งนะ  สู้  ๆๆๆๆๆๆๆ

บอย สหเวช
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจที่มอบให้
p.porn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจน้องบอยอีกคน ชื่นชมและติดตามการทำงานของบอยมาตลอดค่ะ

วิจาณ์
IP: xxx.151.216.36
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมหนูบอยครับ   ผมจะรออ่าน ๓ อย่าง

 1. KA ที่ได้จากการประชุมนี้
 2. เรื่องเล่าเด็ด อย่างน้อย ๓ เรื่อง
 3. เกิดอะไรดีๆ ต่อเนื่องจากการประชุม ที่ผู้เข้าร่วมประชุมริเริ่มเอง หรือริเริ่มกันเอง

วิจารณ์ พานิช

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ดีใจทุกครั้งที่อ่านสิ่งที่คุณบอยเขียน ก็พยายามนำสิ่งที่ดีๆ มาทำในคณะ เหมือนกัน  แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปคะ เพราะวัฒนธรรมการทำงานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน วิธีการอาจจะต่างกัน แต่ผลที่ได้ ก็ใกล้เคียง ต่อไปตั้งใจว่าจะเขียนงานในสิ่งที่ตัวเองและคณะได้ดำเนินการ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนเลขานุการบ้าง  เป็นกำลังใจครับ

 

เมตตา
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วก็ยิ้ม  ยิ้มของพี่มีความหมาย 2 อย่าง  อย่างแรก ยิ้มในความตลกของบอย  "ดีใจที่แม่บ้านเห็นเป็น"หนู""  อีกยิ้มคือเห็นความมุ่งมั่น ที่ถ่ายทอดออก มาเป็นภาษา ท่าทางในการเขียน ใครเห็นบอยเขียน ก็มักจะมีแรงจูงใจในการเขียนเพิ่มขึ้นทุกที  เก่งอย่างนี้มาหาดใหญ่เที่ยวหน้าจะพาไปกิน "ข้าวเหนียวบอก" ซึ่งหากินได้ยากมากในปัจจุบัน.

บอย สหเวช
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ

 • ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์
 • พี่ปทุมพร (ผู้นำชุมชนคนพัสดุ) และผมยินดีที่จะช่วยพี่พรสำหรับชุมชนคนพัสดุครับ
 • คุณสมพร (กัลยาณมิตรจากเชียงใหม่) ผมจะรอติดตามเรื่องความสำเร็จจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • และพี่เมตตา (ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด) และความมีน้ำใจอันดีงามของชาวสงขลา
 • เป็นอย่างยิ่งครับ ที่ทำให้มือใหม่หัดขับอย่างผม มีกำลังใจเดินหน้าและทบทวนการดำเนินงานของตัวเองต่อไป ครับ
 • สำหรับสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ขอไว้ ผมจะรีบดำเนินการบันทึกลงใน Blog ครับ
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

พี่อยู่คณะเภสัชศาสตร์ค่ะ  มาเชียงใหม่เมือไรก็อย่าลืมบอกนะคะ จะได้เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขออภัยคุณสมพรด้วย ที่เขียนชื่อหน่วยงานผิดครับ