อย่าทำผิด

อย่าทำผิดในสิ่งที่ไม่ดี

การกระทำของคนแต่ละไม่เหมือนกันแล้วแต่บางกรณี  แต่ถ้าจะห้ามให้ใครไม่ทำผิดนะมันคงไม่ได้หรอก  ทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเอง  แต่ก็ทำผิดหรือถูก  ก็อยากให้ผู้มีอำนาจใครตัดสินใจ  หรือว่าตัวเราเองนะคงรู้ตัวเราเองด้วยไม่ใช่รู้อยู่ฝ่ายเดียว