หมายเลขผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( สว.) จังหวัดอุบลราชธานี

SOLE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในวันที่ 24 มีนาคม 2549
 1. นายสมเกียรติ นัยวิกุล
 2. นายเรืองยศ โภคกุลกานนท์
 3. นายวีระศักดิ์ จินารัตน์
 4. นายกุญชร สุธรรมวิจิตร
 5. นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณ
  6 .นางช่อลัด ภาสกรไพบูลย์
 6. นายโชคชัย แก้วไชย
 7. นายทยากร พลพานิชย์
 8. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์
 9. นายปฐมพงษ์ เรืองแสน
 10. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
 11. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
 12. นายนิกร วีสเพ็ญ
 13. พล.ต.ต.แสวง พรมจิตร
 14. นายอนงค์ พิมพ์วงค์
 15. พ.ท.ชาญชาติ เฟื้องงาม
  17 นางอรพิน จำปาเนตร
 16. นายสุรวิทย์ สุพันธ์
 17. นางเพ็ญพักต์ ศรีทอง
 18. นายพิจิตร ศรีแสง
 19. นายทวิทัศร ตั้งระพิภากร
 20. นางกรุณาภรณ์ เพิ่มทองอินทร์
 21. นางสาวสมพิศ โสภิตะชา
 22. พล.ต.สุวิทย์ เลาหตะกูล
  25 . นายประมวล อุ่นใจ
 23. พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี
 24. นายเสกสรรค์ กอคูณ
 25. นายประวี วะลิวงศ์
 26. นายจิรันดร เทพพิพิธ
  30.นายไสว ศรีจันทร์
  31.นายอภิชัย เอกศิริ
  32.นายโชคศักดิ์ ใจหาญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานโสเหล่เวทีสาธารณะ

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#อุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 20751, เขียน: 24 Mar 2006 @ 18:18 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)