หมายเลขผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( สว.) จังหวัดอุบลราชธานี


ในวันที่ 24 มีนาคม 2549
 1. นายสมเกียรติ นัยวิกุล
 2. นายเรืองยศ โภคกุลกานนท์
 3. นายวีระศักดิ์ จินารัตน์
 4. นายกุญชร สุธรรมวิจิตร
 5. นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณ
  6 .นางช่อลัด ภาสกรไพบูลย์
 6. นายโชคชัย แก้วไชย
 7. นายทยากร พลพานิชย์
 8. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์
 9. นายปฐมพงษ์ เรืองแสน
 10. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
 11. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
 12. นายนิกร วีสเพ็ญ
 13. พล.ต.ต.แสวง พรมจิตร
 14. นายอนงค์ พิมพ์วงค์
 15. พ.ท.ชาญชาติ เฟื้องงาม
  17 นางอรพิน จำปาเนตร
 16. นายสุรวิทย์ สุพันธ์
 17. นางเพ็ญพักต์ ศรีทอง
 18. นายพิจิตร ศรีแสง
 19. นายทวิทัศร ตั้งระพิภากร
 20. นางกรุณาภรณ์ เพิ่มทองอินทร์
 21. นางสาวสมพิศ โสภิตะชา
 22. พล.ต.สุวิทย์ เลาหตะกูล
  25 . นายประมวล อุ่นใจ
 23. พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี
 24. นายเสกสรรค์ กอคูณ
 25. นายประวี วะลิวงศ์
 26. นายจิรันดร เทพพิพิธ
  30.นายไสว ศรีจันทร์
  31.นายอภิชัย เอกศิริ
  32.นายโชคศักดิ์ ใจหาญ
หมายเลขบันทึก: 20751เขียนเมื่อ 24 มีนาคม 2006 18:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 23:41 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท